Transparentnost dodavatelského řetězce je základním kamenem pro velké maloobchodní operace.

Posláním a jádrem našeho výzkumu a vývoje je poskytovat našim zákazníkům princip jedné pravdy. Zprůhlednění dodavatelského řetězce vede k menšímu plýtvání a lepšímu rozhodování, což má přímý dopad na globální znečištění a nedostatek surovin.

Vážený světe,

globalizace a mentalita jednoho trhu jsou obecně dobré věci. Každou dobrou myšlenku však mohou tížit negativní vedlejší účinky. V tomto případě mezi ně patří globální oteplování, nedostatek surovin, nadprodukce a další šílenosti v zásobování a logistice.

Vidíme, jak se po celém světě hromadí neprodejné skladové ležáky, které jsou odsouzeny ke spálení nebo vyhození. Vidíme miliony nesmyslných tras kamionů, prázdné lodě a energeticky náročnou nadvýrobu – to vše lze přičíst nedostatečné informační transparentnosti.

Vzhledem k tomu, že výrobní dodavatelé a maloobchodní organizace nadále operují neprůhledně, celý systém generuje obrovské plýtvání zdroji.

Ve VERITICO věříme, že propojený dodavatelský řetězec založený na datech je největší příležitostí, jak snížit celosvětovou produkci odpadu a zvýšit udržitelnost. Je třeba uplatňovat princip jedné pravdy, kdy jsou data mezi partnery vyměňována v reálném čase, nezaujatě a bez ega.

V maloobchodě lze negativní dopady utajování dat měřit a sledovat už i v rámci jedné firmy. S růstem maloobchodních organizací se z vnitropodnikových oddělení stávají vlastní království, která hledají neobjektivní, egocentrická řešení bez perspektivy celého podniku.

I ty nejmenší chyby na jedné straně dodavatelského řetězce mohou přerůst v obrovské plýtvání zdroji na straně druhé. Drobné nesrovnalosti se násobí při průchodu celým řetězcem, a zanechávají za sebou ztráty, chaos a plýtvání.

Neustále zdokonalujeme naše produkty a nabízíme osvědčené technologie pro snižování plýtvání v dodavatelském řetězci. Vytváříme systémy s myšlenkou jedné pravdy, takže přechod na VERITICO je pro každou organizaci bezproblémový a transparentní.