Quant Retail

Produkt:

Společnost Quant nabízí širokou škálu řešení pro maloobchod. V rámci jednoho integrovaného softwarového systému umožňuje efektivně kombinovat makroplánování prostoru s řízením kategorií a planogramy. Kromě toho jsou k dispozici moduly pro správu úkolů, kontrolu prodejen, správu regálových etiket a reporting.

Popis:

Planogramy jsou osvědčeným nástrojem pro přípravu a realizaci kvalitního plánu maloobchodu a software Quant nabízí tvorbu planogramů na základě údajů o prodeji a prostoru.

Quant velmi dobře spolupracuje s automatizovanými objednávkovými systémy, jako je VERITICO, protože prostřednictvím API Quant jsou k dispozici podrobné údaje o rozmístění výrobků, které umožňují zpřesnit objednávky a předpovědi.

Měření a analýza výsledků rozhodnutí, prodejních a marketingových aktivit je pro úspěšné řízení kategorií zásadní. Quant umožňuje kombinovat surová data, jako jsou denní statistiky prodeje v jednotlivých prodejnách a aktuální stavy zásob, s podrobnými údaji o planogramech.

Quant nabízí sofistikovaný Retail Task Management a také řešení pro kontroly prodejen, průzkumy a komunikaci mezi prodejnami a centrálou.

Shelf label management pak řeší problém s aktualizací tištěných etiket v prodejnách.

Tupadly 99
285 63 Tupadly
Česká republika