image

Propojte jednotlivé body svého dodavatelského řetězce do jediné platformy.

Cena, portfolio, zákazník, zásoby, řízení dodávek, plánování i realizace jsou vzájemně provázané. Vyzkoušejte naše řešení a optimalizujte svou maloobchodní organizaci.
logo-stock

Předpovídání zásob je klíčové pro každý větší maloobchodní provoz.

Naše nejmodernější předpovědní algoritmy dosahují špičkové přesnosti díky kombinaci matematických modelů s umělou inteligencí, deep learningem a neuronovými sítěmi. Naše platforma zahrnuje automatickou detekci výpadků zásob, automatické řízení sezónnosti a plně integrovaný workflow pro dodavatele.

Demand Forecasting

Analyzujeme historické prodeje, podle kterých určujeme budoucí poptávku. Každou položku v každém skladu předpovídáme individuálně.

Inventory Management

Podle analýzy historických prodejů stanovujeme optimální skladové zásoby, a dokonce vypočítáváme plány objednávek na měsíce dopředu. Pro jednotlivé skladové položky vše předvídáme zvlášť.

Replenishment

Naše předpovědní modely sestavují optimální seznam objednávek tak, aby nehrozil nedostatek zboží a zároveň se zamezilo nadměrně vysokým skladovým zásobám.
5%
zvýšení příjmů
45%
snížení odpisů
50%
úspora času při výpočtu objednávek